Warunki
The
Perfect
Body
High quality solid board packaging

Regulamin

Kto prowadzi tę stronę?

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez VPK Packaging Group NV („VPK”). VPK jest belgijską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba znajduje się pod adresem Kareelstraat 108, 9300 Aalst, Belgia. VPK Packaging Group NV jest zarejestrowana w Rejestrze Osób Prawnych Dendermonde pod numerem 0400313852.

Możesz skontaktować się z nami pod powyższym adresem pocztowym lub pod następującym adresem e-mail: info@vpk.be

Korzystanie z tej strony internetowej

Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz te warunki w całości.

Treść witryny i wyłączenie odpowiedzialności

Informacje dostępne na tej stronie internetowej są oferowane wyłącznie w celach informacyjnych. VPK Packaging Group NV i jej spółki zależne nie udzielają żadnej gwarancji co do aktualności, dokładności, poprawności, kompletności lub przydatności do określonego celu informacji, danych lub publikacji zawartych na niniejszej stronie internetowej lub do której się odnoszą.

VPK Packaging Group NV i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu do informacji, danych i publikacji na stronie internetowej i/lub dostępu do nich i korzystania z nich. Dotyczy to również hiperłączy, biorąc pod uwagę fakt, że mają charakter czysto informacyjny, a VPK Packaging Group NV i jej spółki zależne nie są odpowiedzialne za ich treść ani za możliwość ich wykorzystania.

Prawo własności intelektualnej

VPK Packaging Group NV jest właścicielem praw własności intelektualnej do strony internetowej oraz treści i materiałów na niej zawartych (w tym bez ograniczeń obrazów, logo i tekstu). Oprócz przeglądania, pobierania i drukowania stron z witryny na własny użytek, użytkownik nie może używać i powielać ani w inny sposób wykorzystywać całości lub części treści witryny bez uprzedniej pisemnej zgody VPK Packaging Group NV.

Wszystkie prośby powinny być wysyłane na adres info@vpk.be.

Obowiązujące prawo i właściwe sądy

Warunki użytkowania tej strony oraz jej wykorzystanie i treść podlegają prawu belgijskiemu i są interpretowane zgodnie z prawem belgijskim, a wszelkie spory związane z Warunkami użytkowania, witryną internetową lub jej użytkowaniem są nieodwołalnie przekazywane do wyłącznej jurysdykcji Sądów belgijskich, w okręgu sądowym Dendermonde.