VPK Group investeert proactief in een CO2-vrije economie

VPK Group investeert proactief in een CO2-vrije economie

Door zich te verbinden aan de Science Based Targets initiative (SBTi) Net-Zero Standard, heeft de VPK Group waar Smart Packaging Solutions onder valt, een belangrijke stap gezet in haar klimaatbeleid. Hiermee investeert de VPK Group niet alleen proactief in innovatieve oplossingen voor een koolstofarme economie, maar zijn er concrete klimaatdoelen gesteld om tegen 2050 netto-nul-broeikasgasemissies te bereiken in de hele waardeketen, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Wat zijn Science Based Targets (SBT)?

Science Based Targets (SBT) zijn doelen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke analyses van de uitstoot en reductieplannen van een bedrijf. Door deze doelen te gebruiken, kan een bedrijf beoordelen of de gestelde doelstellingen voldoende zijn om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Dit akkoord stelt dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot ruim onder de 2 graden, bij voorkeur zelfs tot maximaal 1,5 graden.

De SBTi is een samenwerking tussen het CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF), en het roept op tot actie als onderdeel van de verbintenissen van de ‘We Mean Business Coalition’, die wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vaststelt en officieel goedkeurt.

Smart-Packaging-Solutions-27-klein

Stap voor stap schakelt de VPK Group over op hernieuwbare energie

Het behalen van de ambitieuze doelen, vereist een robuust CO2-reductieplan dat alle drie de emissiebereiken omvat, met strategische investeringen in hernieuwbare energie en decarbonisatieprojecten. VPK Group schakelt geleidelijk over op hernieuwbare energiebronnen in al haar vestigingen, waaronder biomassa, warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche installaties, biogas en efficiënt gebruik van gerecupereerde warmte uit productieprocessen. Bovendien worden initiatieven genomen om de infrastructuur en machines te optimaliseren om het energieverbruik te minimaliseren.

VPK Group heeft haar doelen formeel ingediend bij SBTi voor validatie, die gepland staat om te beginnen in maart 2024, met een geschat validatieproces van drie maanden. Door zich te verbinden aan de SBTi Net-Zero Standard, laat de VPK Group zien een pionier te zijn op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en milieubeheer, en fungeert zo als een voorbeeld voor de gehele industrie.

VPK Group draagt haar verantwoordelijkheid

Door deze weg naar een netto-nul-toekomst in te slaan, vergroot VPK Group niet alleen haar veerkracht tegen klimaatgerelateerde risico's, maar draagt ze ook aanzienlijk bij aan wereldwijde inspanningen om een duurzamere toekomst te creëren voor komende generaties. Voor meer informatie over SBTi kun je terecht op hun website.

Deel dit artikel